• Το επισκευαστικό μας κέντρο παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τη συσκευές Samsung Galaxy S3 και για οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να έχει η συσκευή σας. Δείτε την λίστα με τις επισκευές που παρέχουμε και κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
 • 1
2102409150

Τύποι επισκευών που παρέχουμε

Επισκευή digitizer Galaxy s3

Επισκευή digitizer Galaxy s3
 • Τιμή OEM 138,21€
 • Τιμή Αντιγράφου -
 • Διάρκεια Επισκευής 20'
 • Εγγύηση Επισκευής 5 Έτη
* Τιμές χωρίς Φ.Π.Α.

Επισκευή πίσω όψης Galaxy s3

Επισκευή πίσω όψης Galaxy s3
 • Τιμή OEM 13,82€
 • Τιμή Αντιγράφου -
 • Διάρκεια Επισκευής 15'
 • Εγγύηση Επισκευής 5 Έτη
* Τιμές χωρίς Φ.Π.Α.

Επισκευή διακόπτη σίγασης

Επισκευή διακόπτη σίγασης
 • Τιμή OEM 44,72€
 • Τιμή Αντιγράφου -
 • Διάρκεια Επισκευής 20'
 • Εγγύηση Επισκευής 5 Έτη
* Τιμές χωρίς Φ.Π.Α.

Επισκευή πλήκτρου on/off

Επισκευή πλήκτρου on/off
 • Τιμή OEM 44,72€
 • Τιμή Αντιγράφου -
 • Διάρκεια Επισκευής 20'
 • Εγγύηση Επισκευής 5 Έτη
* Τιμές χωρίς Φ.Π.Α.

Επισκευή πλήκτρων έντασης ήχου

Επισκευή πλήκτρων έντασης ήχου
 • Τιμή OEM 44,72€
 • Τιμή Αντιγράφου -
 • Διάρκεια Επισκευής 20'
 • Εγγύηση Επισκευής 5 Έτη
* Τιμές χωρίς Φ.Π.Α.

Επισκευή μπροστινής κάμερας

Επισκευή μπροστινής κάμερας
 • Τιμή OEM 44,72€
 • Τιμή Αντιγράφου -
 • Διάρκεια Επισκευής 30'
 • Εγγύηση Επισκευής 5 Έτη
* Τιμές χωρίς Φ.Π.Α.

Επισκευή πίσω κάμερας

Επισκευή πίσω κάμερας
 • Τιμή OEM 60,98€
 • Τιμή Αντιγράφου -
 • Διάρκεια Επισκευής 30'
 • Εγγύηση Επισκευής 5 Έτη
* Τιμές χωρίς Φ.Π.Α.

Επισκευή μικροφώνου Galaxy s3

Επισκευή μικροφώνου Galaxy s3
 • Τιμή OEM 44,72€
 • Τιμή Αντιγράφου -
 • Διάρκεια Επισκευής 25'
 • Εγγύηση Επισκευής 5 Έτη
* Τιμές χωρίς Φ.Π.Α.

Επισκευή μεγαφώνου Galaxy s3

Επισκευή μεγαφώνου Galaxy s3
 • Τιμή OEM 48,78€
 • Τιμή Αντιγράφου -
 • Διάρκεια Επισκευής 30'
 • Εγγύηση Επισκευής 5 Έτη
* Τιμές χωρίς Φ.Π.Α.

Επισκευή μπαταρίας Galaxy s3

Επισκευή μπαταρίας Galaxy s3
 • Τιμή OEM 44,72€
 • Τιμή Αντιγράφου -
 • Διάρκεια Επισκευής 20'
 • Εγγύηση Επισκευής 5 Έτη
* Τιμές χωρίς Φ.Π.Α.

Επισκευή μηχανισμού δόνησης

Επισκευή μηχανισμού δόνησης
 • Τιμή OEM 40,65€
 • Τιμή Αντιγράφου -
 • Διάρκεια Επισκευής 20'
 • Εγγύηση Επισκευής 5 Έτη
* Τιμές χωρίς Φ.Π.Α.

Επισκευή κεντρικού πλήκτρου

Επισκευή κεντρικού πλήκτρου
 • Τιμή OEM 44,72€
 • Τιμή Αντιγράφου -
 • Διάρκεια Επισκευής 20'
 • Εγγύηση Επισκευής 5 Έτη
* Τιμές χωρίς Φ.Π.Α.

Επισκευή υποδοχής κάρτας μνήμης

Επισκευή υποδοχής κάρτας μνήμης
 • Τιμή OEM 44,72€
 • Τιμή Αντιγράφου -
 • Διάρκεια Επισκευής 30'
 • Εγγύηση Επισκευής 5 Έτη
* Τιμές χωρίς Φ.Π.Α.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ: